“Våra medarbetare är vår största tillgång”

Peter Liversedge, VD Tibi Stockholm

Skicka in ditt CV

Ta plats och låt dig växa med oss!

Tibi Stockholm AB växer och söker ny kompetent personal. Vi är just nu inne i en expansiv fas och behöver flera duktiga medarbetare.

Skicka in ditt CV

Vår företagskultur utgår från våra värdeord som är:

Ansvarsfull

Vi har alla ett gemensamt ansvar för företagets och medarbetares utveckling och resultat.

Tillitsfull

Vi är ärliga och uppriktiga, både internt och externt.

Hållbar

Vi har ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till företaget och våra processer.

Vänlig

Vi har en grundläggande positiv inställning till varandra och till våra kunder i alla situationer. Vi är alla ambassadörer för vår verksamhet och via vårt agerande byggs vårt rykte.

Kreativ

Vi har alltid rätt till, och skall uppmuntras till, att komma med nya idéer och tankar.

Tillåtande

Hos oss är det tillåtet att göra fel. Det är viktigt att vi lär oss av våra misstag vilket låter oss utvecklas både som människor och medarbetare. Att vi är tillåtande innebär dock inte att vi inte ser allvarligt på brott mot de lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som vi alla har att följa.