VÅRT ARBETSSÄTT

Flexibla och prestigelösa projektledare

Tibi grundades 1987 av Tage Kihlgren och Bo Wallgren. Två starka personligheter med stor erfarenhet som projekt- och byggledare. 2007 valde företagets grundare att gå i pension och företaget togs över av fyra medarbetare. I dag är Tibi ett väletablerat konsultbolag med bas i Stockholm och kunder spridda över hela Mälardalen. Företaget drivs i dag av fyra delägare, alla med ett långt förflutet i bolaget

Just prestigelöshet är ordet som kanske bäst beskriver Tibi, vars företagsnamn betyder för dig på latin. Tibi kan ansvara för hela eller delar av projekt, och alla uppdrag – små som stora – är lika viktiga.

Kontakta oss
VÅRT ARBETSSÄTT

Transparens och nära samarbete med beställaren

Tibi har lång erfarenhet av arbete från tidiga skeden och att i nära samarbete med beställare driva projekt fram till slutbesiktning och avslut. Vårt arbetssätt bygger på transparens och ett nära samarbete med beställaren. Vi går in i varje projekt med stort engagemang och lojalitet gentemot kunden. Vi är ett litet företag med 15 anställda, vilket gör att vi kan vara flexibla och fatta snabba beslut utan byråkratiska hinder.

Här för dig

Prestigelöshet är det som bäst beskriver Tibi, som betyder “för dig” på latin

Vi är experter

Tibi har medarbetare med bred erfarenhet från olika delar av byggprocessen.

KVALIFICERADE TJÄNSTER

Konsulter med bred och djup kompetens

Engagerade konsulter

Vi är ett ingenjörsdrivet företag med konsulter med både bred och djup kompetens. Samtliga har yrkesbakgrund från entreprenörssidan vilket skapar stor förståelse för hela kedjan i arbetsprocessen.

Våra tjänster