VÅRT ARBETSSÄTT

Flexibla och prestigelösa projektledare

Tibi grundades 1987 av Tage Kihlgren och Bo Wallgren. Två starka personligheter med stor erfarenhet som projekt- och byggledare. 2007 valde företagets grundare att gå i pension och företaget togs över av fyra medarbetare. I dag är Tibi ett väletablerat konsultbolag med bas i Stockholm och kunder spridda över hela Mälardalen. Företaget drivs i dag av fyra delägare, alla med ett långt förflutet i bolaget

Just prestigelöshet är ordet som kanske bäst beskriver Tibi, vars företagsnamn betyder för dig på latin. Tibi kan ansvara för hela eller delar av projekt, och alla uppdrag – små som stora – är lika viktiga.

Kontakta oss