Flertal kvalificerade tjänster

Från tidiga skeden till färdig produkt

Hos Tibi finns idag ett flertal kvalificerade tjänster. Bland annat projektledare, projekteringsledare, besiktningsmän och kontrollansvariga enl PBL.

Vi arbetar samarbetar även med andra konsulter och kan knyta samtliga inom branschen förekommande tjänster till projektet.

  • Förstudie/Inventering

  • Projektledning/upphandling

  • Genomförande

  • Avslut och driftsättning

Våra projekt
VÅRA TJÄNSTER