Flertal kvalificerade tjänster

Från tidiga skeden till färdig produkt

Hos Tibi finns idag ett flertal kvalificerade tjänster. Bland annat projektledare, projekteringsledare, besiktningsmän och kontrollansvariga enl PBL.

Vi arbetar samarbetar även med andra konsulter och kan knyta samtliga inom branschen förekommande tjänster till projektet.

  • Förstudie/Inventering

  • Projektledning/upphandling

  • Genomförande

  • Avslut och driftsättning

Våra projekt
VÅRA TJÄNSTER

Kvalificerade tjänster inom byggindustrin

Projektledning

Vi leder projektet genom hela processen i nära samarbete med beställaren. Vi tar ansvar för upphandling, ekonomistyrning, tidssamordning och myndighetsfrågor.

Projekteringsledning

Vi leder projekteringen tillsammans med arkitekter, tekniska konsulter och övriga sakkunniga.

Byggledning

Vi är beställarens representant i byggskedet och medverkar i upphandling av entreprenörer, framtagande av projektanpassade tidplaner och övervakar själva produktionen.

Produktionsledning

Vid delad entreprenad ansvarar vi för detaljerad tidsplanering, samordning mellan entreprenörer och leder arbetsmiljöarbetet.

Kontrollansvar enligt PBL

Vi tillhandahåller certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

Installationssamordnare

Vi ansvarar för samordning av installationer fram till färdig anläggning med fokus på effektiv drift efter avslutat projekt.

Byggarbetsmiljösamordning

Vi erbjuder utbildade arbetsmiljösamordnare för både projektering Bas P och utförande
Bas U.

Projektadministration

Vi erbjuder erfarna projektadministratörer som hanterar projektens administrativa delar och skapar struktur och ordning på dokument, handlingar, mötesinbjudningar och olika typer av information.

Besiktningar

Tibis besiktningsmän är utbildade av SBR och har stor erfarenhet av entreprenad-besiktningar. Vi har även bred kunskap inom våtrumsbesiktningar och är GVKs länskontrollant i Stockholm när det gäller besiktning av tätskikt och byggmaterial i våtutrymmen. Vi kan också erbjuda särskilt utbildade besiktningsmän för besiktning av lekparker.

Modultjänster

I det föränderliga samhället vi lever i är modullösningar i skola och omsorg vanligt, oavsett om det handlar om uttjänta befintliga lokaler eller platsbrist. Tibi har över 20 års samlad erfarenhet av moduler och flexibla lösningar. Vi har arbetat med både privata och offentliga aktörer i hela Sverige.

Kontakta oss
VÅRT ARBETSSÄTT